Sandupptagning & Transport i Vallentuna AB

Miljö / Kvalitet

Miljöpolicy

 

Kvalitetssäkringssystem

 • Stivab strävar efter att minimera negativ miljöpårkan till följd av daglig drift.
 • Vi eftersträvar vid varje uppdrag och med utgångspunkt från kundens och samhällets krav att erbjuda miljöanpassade tjänster, ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt samt förebygga föroreningar.

Stivabs åtgärder:

 • Att omhändertaget material återanvändes så långt som möjligt.
 • Att utifrån vår erfarenhet bistå kunden med hjälp och råd för att minska kundens miljöpåverkan.
 • Att ha en miljöansvarig och fortlöpande utbilda personalen.
 • Att använda mekanisk ogräsbekämpning.

Stivabs mål:

 • Att öka andelen miljöklassade fordon och maskiner.
 • Att använda miljöklassade drivmedel & däck.
 • Att verka för att reducera företagets belastning på miljön
 

Som leverantör av en beställd tjänst har vi ansvar gentemot kunden att leverera det som kunden beställt,
till rätt plats, i rätt tid och till rätt pris.

Kvalitet är också kundens bedömning av oss som leverantör.

Kvalitet är:

 • Ett vänligt bemötande.
 • Att lyssna på och behandla ev. reklamationer och klagomål.
 • Att skicka tydliga fakturor.
 • Att vilja samarbeta, utveckla och förbättra företaget.

Rätt kvalitet uppstår när vi motsvarar kundernas krav och förväntningar på prisvärda och felfria tjänster genom att uppfylla avtalade villkor.