MILJÖ

Miljöpolicy


 • Stivab strävar efter att minimera negativ miljöpårkan till följd av daglig drift.


 • Vi eftersträvar vid varje uppdrag och med utgångspunkt från kundens och samhällets krav att erbjuda miljöanpassade tjänster, ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt samt förebygga föroreningar.

Stivabs åtgärder


 • Att omhändertaget material återanvändes så långt som möjligt.


 • Att utifrån vår erfarenhet bistå kunden med hjälp och råd för att minska kundens miljöpåverkan.


 • Att ha en miljöansvarig och fortlöpande utbilda personalen.


 • Att använda mekanisk ogräsbekämpning.

Miljöpolicy


 • Stivab strävar efter att minimera negativ miljöpårkan till följd av daglig drift.


 • Vi eftersträvar vid varje uppdrag och med utgångspunkt från kundens och samhällets krav att erbjuda miljöanpassade tjänster, ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt samt förebygga föroreningar.

KVALITET

Kvalitetssäkringssystem


Som leverantör av en beställd tjänst har vi ansvar gentemot kunden att leverera det som kunden beställt,
till rätt plats, i rätt tid och till rätt pris.

Kvalitet är också kundens bedömning av oss som leverantör.


Rätt kvalitet uppstår när vi motsvarar kundernas krav och förväntningar på prisvärda och felfria tjänster genom att uppfylla avtalade villkor.

Kvalitet är


 • Ett vänligt bemötande.


 • Att lyssna på och behandla ev. reklamationer och klagomål.


 • Att skicka tydliga fakturor.


 • Att vilja samarbeta, utveckla och förbättra företaget.